Buffy & Aura på inspelningen av Göta Kanal 3, 29 juni 2009 - dag 3


Hundtjänsten har fått i uppdrag att träna hundarna i filmen Göta Kanal 3.
Kronofogden Peter Black (Magnus Härenstam) hamnar i trubbel och hans antagonist Vincent (Christian Rinmad)
har till sin hjälp de två indrivningshundarna Debet (Buffy Persson) & Kredit (Aura Lindmark).

Dag 1. Båtscener på Göta Kanal (Motala)
Dag 2. Båtscener på Lidingö
Dag 3. Inspelningsstudio på Lidingö.


Idag är det Camilla (Ane Dahl Torp) som har hand om Debet & Kredit, Tillsammans besöker de kronofogdens (Magnus Härenstams) kontor. Mycket tid går åt till väntan mellan tagningarna. Här justeras ljuset.

Varje scen tas flera gånger. Bara att gå ut och börja från början igen.

Avståndet kamera-till-nos mäts nogsamt upp.


Här ska hundarna skrämma kronofogden.

"Du har två veckor på dig att betala!" väser de.

"Kom nu, Debet och Kredit."